İlçe vatandaşlarının konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik,  Toki başvuruları başlamıştır. Toki ile Van  Çaldıran Kaymakamlığı işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle "Van, Çaldıran" Toplu Konut Projesi geliştirilmiştir. Söz konusu proje kapsamındaki konutların satış işlemlerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / Çaldıran Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Söz konusu taşınmazlara ilişkin olarak, ilgili Banka Şubesince, yazımız eki satış talimatı doğrultusunda başvuru alımına yönelik iş ve işlemler yürütülecek olup, Bankaca tüm başvuru sahiplerine, başvuru grubuna uygun bilgiler doldurulmak ve başvuru kategorisi işaretlenmek kaydıyla, ekte bulunan Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi imzalattırılacaktır.
 
 
 
 
 
 
Web İlanı için tıklayınız.
 
/kurumlar/caldiran.gov.tr/toki%20ba%C5%9Fvuru/web%20ilan%C4%B1.doc
 
 
 
Başvuru ve satın alma tahaahütnamesi için tıklayınız.
 
/kurumlar/caldiran.gov.tr/toki%20ba%C5%9Fvuru/ba%C5%9Fvuru%20ve%20sat%C4%B1n%20alma%20taah%C3%BCtnamesi.docx
 
 
 
Satış talimatnamesi için tıklayınız.
 
/kurumlar/caldiran.gov.tr/toki%20ba%C5%9Fvuru/sat%C4%B1%C5%9F%20talimat%C4%B1.docx