Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında akit ve imza edilen hudut mıntıkasının emniyetine ve mezkûr mıntıkada çıkan hadise ve ihtilafların tasfiyesine ait mukavelename gereğince 1. Derece Hudut Makamları arasında iki ayda bir yapılması öngörülen toplantı 25.04.2018 Çarşamba günü Van'da yapıldı
Van Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya Çaldıran heyeti adına Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar , Hoy heyeti  adına  1. Derece Hudut Komiseri  Mehdi İskender Pur  başkanlık yaptı.
Çaldıran ve Hoy arasındaki 201 numaralı hudut taşından başlayarak 228 numaralı hudut taşına kadar olan ortak sınır hattında meydana gelen sınır olaylarının görüşüldüğü toplantıda; kaçakçılık ve sınırda gerçekleşebilecek diğer illegal olayların önüne geçilebilmesi için karşılıklı bilgi paylaşımının sürdürülmesi ve sınır hattında emniyet tedbirlerinin icrasının devam ettirilmesi kararı alındı.
Sınır Güvenliği Toplantısında Kayamam Dundar’a Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Ramazan Çokkıyak, Yüzbaşı Hakkı Gürol Yazıcılar ve Çaldıran Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lüfullah Yılmaz Katıldı.