31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine esas olmak üzere ;
31 Mart 2018 tarihi itibariyle belirlenen nüfus sayısına göre, Van ili Çaldıran ilçesi belediye meclisi asıl üye sayısının 25, yedek üye sayısının 25 olduğu,
 
İlanen duyrulur.      01/02/2019