2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşü için yer tespiti yapılması amacıyla, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde, ayrıca 22. maddenin 1. fıkrasında yer alan"Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve TBMM'ye bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez."hükmü göz önünde bulundurularak, ilçe belediye başkanı, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilçe temsilcilerinin de görüşleri alınarak Kaymakamlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde; İlçemiz Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Çaldıran İlçe Garajı olarak bilinen alan toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.